ROMBOUT VERSCHOOR VIDEO & PROJECTEN

Videoproducties en presentatietrainingen


Privacy Statement Rombout Verschoor Video & Projecten

Rombout Verschoor Video & Projecten Rombout Verschoor Video & Projecten, gevestigd aan Drakenburgerweg 105 3741 GM Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.romboutverschoor.nl
Drakenburgerweg 105
3741 GM Baarn
+31 6 12121213

Rombout Verschoor is de Functionaris Gegevensbescherming van Rombout Verschoor Video & Projecten.

Bereikbaar via info@romboutverschoor.nl

Persoonsgegevens die Rombout Verschoor Video & Projecten verwerkt.

Rombout Verschoor Video & Projecten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Rombout Verschoor Video & Projecten verwerkt.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Rombout Verschoor Video & Projecten kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Rombout Verschoor Video & Projecten kan raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@romboutverschoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Rombout Verschoor Video & Projecten persoonsgegevens

Rombout Verschoor Video & Projecten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rombout Verschoor Video & Projecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rombout Verschoor Video & Projecten) tussen zit.

Rombout Verschoor Video & Projecten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Statcounter (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die het eigendom zijn van Rombout Verschoor bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Google analytics (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die het eigendom zijn van Rombout Verschoor bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.) De analytics zijn geanonimiseerd, de laatste cijfers van het IP-adres van de bezoeker zijn onherkenbaar.

De officieel verplicht te plaatsen tekst van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Emailprogramma Apple Mail (voor het versturen en ontvangen van emailberichten.

Je emailadres evenals in je email vermelde NAW-gegevens blijven bewaard zolang als de email bewaard wordt. Eventueel in email vermelde specifieke data om de door jou bestelde werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen tevens in een separaat extern geheugen in een beveiligd bestand worden bewaard voor de duur van je klandizie.)
Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Website en mailhosting bedrijf YourHosting(voor het versturen en ontvangen van emailberichten.

Emailberichten blijven maximaal 30 dagen op de bij Yourhosting gehuurde mailserver bewaard volgens de door mij aangepaste instellingen. YourHosting heeft via hun website/domeinserverhuur ook inzicht in de IP-adressen van de bezoekers.
Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Hoe lang Rombout Verschoor Video & Projecten persoonsgegevens bewaart

Rombout Verschoor Video & Projecten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Rombout Verschoor Video & Projecten hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland

Adres > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland

Delen van persoonsgegevens met derden

Rombout Verschoor Video & Projecten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, Rombout Verschoor Video & Projecten een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rombout Verschoor Video & Projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Rombout Verschoor Video & Projecten gebruikt

Rombout Verschoor Video & Projecten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Rombout Verschoor Video & Projecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan de www.romboutverschoor.nl website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting de informatie op: Veilig Internetten

Recht op gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rombout Verschoor Video & Projecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikbaar heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@romboutverschoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Rombout Verschoor Video & Projecten jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Rombout Verschoor Video & Projecten reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Rombout Verschoor Video & Projecten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens Tip Ons

Hoe Rombout Verschoor Video & Projecten persoonsgegevens beveiligt.

Rombout Verschoor Video & Projecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@romboutverschoor.nl of via een brief aan:

Rombout Verschoor Video & Projecten
Drakenburgerweg 105
3741 GM Baarn

Wijzigingen in de privacy statement

Rombout Verschoor Video & Projecten behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer wordt opgeslagen als je een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die gebruikt wordt bij het analyseren van hoe en door wie deze website bezocht wordt. Daarnaast zorgen ze er bij deze website ook voor dat de laadtijd op jouw mobiele telefoon veel korter is en de website dus sneller zichtbaar is.

Deze informatie kan bij je volgende bezoek weer naar de server worden teruggestuurd. Zonder deze cookies werkt de website mogelijk niet (goed). Je kunt de cookies trouwens zelf ook snel weer verwijderen door in je browser de optie browsegegevens wissen te gebruiken.

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om maar sociale netwerken te gaan zoals LinkedIn, Facebook en YouTube. De beheerders van die platformen kunnen zien vanaf welke website je naar hen bent gekomen. Dit valt buiten de verantwoording van mijn bedrijf maar ik wil je er wel op wijzen. Hieronder vind je, als hulpmiddel, links naar de privacyverklaringen van die social media platforms.

Lees de privacyverklaring van Facebook, Google en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Meest recente aanpassing is gedaan op: 16 mei 2018


+ 31 6 12 12 12 13 info@romboutverschoor.nl Drakenburgerweg 105 3741 GM Baarn KVK 31026346